Krajský svaz házené Vysočina

15.5.2019 otevřeno: 186 x

Školení rozhodčích licence D

Krajský svaz házené Vysočina uspořádá 8. června 2019 školení nových rozhodčích licence D. Školení se uskuteční v prostorách Sportovního areálu v Novém Veselí.

Začátek školení: 8:00
Předpokládaný konec školení: 18:00
Vedoucí školení: Stanislav Chalupa
Lektoři: Stanislav Chalupa, Adam Beneš
Organizační pracovník školení: Radek Beneš
Účastnický poplatek: 100 Kč, je splatný na místě před zahájením školení

Přihlášky, které budou obsahovat jméno, příjmení, datum narození, registrační číslo, oddíl, e-mail a telefon uchazeče posílejte na e-mail radekben27@gmail.com do 5.6.2019. Případné informace ke školení na uvedené e-mailové adrese nebo na telefonu 737 203 687.

Obsah školení je dán Zásadami licencování a řízení rozhodčích Českého svazu házené, Příloha č. 4 - Seznam předmětů pro získání licence rozhodčího D a jejich rozsah je následující:
• 4 hodiny – Výklad pravidel IHF
• 2 hodiny – Videozáznamy pro vývoj rozhodčích – výklad pravidel IHF
• 2 hodiny – Základní principy a postupy řízení utkání
• 1 hodina – Rozbor videozáznamů z utkání
• 1 hodina – Test z pravidel házené
• 1 hodina – Analýza testu z pravidel
• 1 hodina – Výklad legislativních a ekonomických předpisů
Přihlášení účastníci školení obdrží e-mailem podrobný časový plán školení.

Maximální počet účastníků je 25, přednost mají přihlášky z oddílů, které patří do KSH Vysočina.

Pozvánka na školení